NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Golden Route Hitoshi Tamai Norihiko Nozawa 26.000
10/14 08:02
13.000
10/14 08:02
2 4 Ahu O Laka Takayuki Hayashi Shotaro Kawashima 5.000
10/14 08:02
4.000
10/14 08:03
3 Kimon's Love Toshio Tomita Toshio Uchida 31.000
10/14 08:02
17.000
10/14 08:02
4 1 Fun Loving Takahiro Inamasu Seiji Sakai 7.000
10/14 08:02
4.750
10/14 08:02
5 3 G And Go Takashi Harita Akira Harita 5.000
10/14 08:02
4.000
10/14 08:03
6 Kyoei Legado Kenji Arai 1.952
10/14 07:50
9.500
10/14 08:03
7 Enry Gloria Sunao Yamada 1.800
10/14 07:50
7.000
10/14 08:03
8 Yoichi Beam Hiroaki Kawazu Yoshimi Nakashima 21.000
10/14 08:02
9 Last Plum Terukazu Imai Hiroki Okamura 12.000
10/14 08:02
10 Tokino Phoenix Masayoshi Yagi Ryusei Nakagoshi 51.000
10/14 08:02
11 Sangatsu Kokonoka H SASAKI Hiroto Ito 41.000
10/14 08:02
12 2 Dollardollar Eight Kenichi Takatsuki Tsubasa Sasagawa 3.400
10/14 08:02