Nakayama 2021-09-11 02:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
11 Tosen Kid Shinobu Homma H Uchida
7 Nike Thea Ryo Takei Akatsuki Tomita
8 Winter Again Michihiro Ogasa Akira Sugawara
12 Sail On Sailor Hiroyasu Tanaka Takuya Kowata
13 Royal Soul Masahiro Takeuchi Hatsuya Kowata
1 Bullet Fly K Kayano Shuto Kobayashi
16 Heritage City K Kayano Takezo Nagano
15 Marino Philia M Kikukawa Yutaro Nonaka
5 Derma Dwarf K Take Kazuki Kikuzawa
14 Seiun Pachira T Tezuka Hironobu Tanabe
6 Seika Fulgore I Aizawa Akihide Tsumura
3 Saimon Soran K Seishi Toshiki Akiyama
4 Dream Glow Koichi Shinkai Makoto Sugihara
2 Crystal Rose M Tsuchida Y Yoshida
10 Peisha Art M Tsuchida Daichi Shibata
9 Tamamo Centaurus Takashi Mizuno Miyabi Muto