Chukyo 2021-09-11 00:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Hideno Rainbow T Umeda Haruhiko Kawasu
3 Hulm Tamio Hamada Yuya Mizuguchi
4 T M Tamagai Yuzo Iida Misaki Shibata
7 K T Rainbow Yoshiaki Sugiyama Yoshihito Nagaoka
1 Haruki Fight H Asami Mirai Iwata
6 Oro Verdi Kaneo Ikezoe Kohei Matsuyama
2 Kurojishi Joe I Okada Yusaku Kokubun