Nakayama 2021-09-11 07:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Starfighter Toshiaki Tajima Yukito Ishikawa
1 Kongur Tesoro M Okuhira Y Fukunaga
13 Balle Neige Shoichi Temma Nanako Fujita
10 Ground Stroke Takashi Mizuno Miyabi Muto
15 Regolith Tetsuhide Tsuji Akira Sugawara
11 Boiler House Masahiro Takeuchi Kosei Miura
2 Shadow Heritage Toru Hayashi M Demuro
4 Nishino Mizukaze Keizo Ito Takezo Nagano
6 Top Oasis K Kayano Takuya Kowata
16 Marino Riviere Shinobu Homma Kyosuke Maruta
14 Schloss K Tanaka Yusuke Hara
8 Queen Advance K Seishi Kazuki Kikuzawa
7 S G Princess Yusuke Wada Y Shibata
3 Tosen Nick Y Tamura Kazuo Yokoyama
9 Fox Sleep Ryo Takei Akatsuki Tomita
12 Fukuno La Plagne Jiro Ono Yuta Onodera