Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 11 8 12 10 7
Nazarii Hrytsyienko 8 11 10 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitriy Vahta
 • Game 1 Race to 7 - Dmitriy Vahta
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Vahta
 • Game 1 - Dmitriy Vahta won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Dmitriy Vahta
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 - Nazarii Hrytsyienko won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Vahta
 • Game 3 - Dmitriy Vahta won 12-10
 • Score After Game 3 - 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Vahta
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Vahta
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Vahta
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 - Nazarii Hrytsyienko won 10-12
 • Score After Game 4 - 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 - Nazarii Hrytsyienko won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11