Results

ТТ Купа 08/14 00:55 - Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
ТТ Купа 08/14 00:25 - Богдан Здробилко v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
ТТ Купа 08/13 22:25 - Vitalii Klimov v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
ТТ Купа 08/13 20:55 - Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
ТТ Купа 08/13 19:55 - Andrii Tsikhotskyi v Volodymyr Tuchkevych L 3-0
ТТ Купа 08/12 22:55 - Vitalii Klimov v Volodymyr Tuchkevych L 3-0
ТТ Купа 08/12 22:25 - Volodymyr Tuchkevych v Андрий Каптановский L 1-3
ТТ Купа 08/12 21:25 - Богдан Здробилко v Volodymyr Tuchkevych L 3-0
ТТ Купа 08/12 20:25 - Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 2-3
ТТ Купа 08/11 00:55 - Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych W 2-3
ТТ Купа 08/10 23:55 - Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 0-3
ТТ Купа 08/10 22:55 - Volodymyr Tuchkevych v Андрий Каптановский W 3-2