Mikhail Chernjavskiy

Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/25 14:54 - Vladimir Sinkovskiy v Mikhail Chernjavskiy 6-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/25 14:00 - Nikita Myasnikov v Mikhail Chernjavskiy 12-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/25 13:00 - Anton Mohnachev v Mikhail Chernjavskiy 11-2
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/25 12:30 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Sinkovskiy 8-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/18 15:08 - Artem Aronov v Mikhail Chernjavskiy 6-0
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/18 13:00 - Mikhail Chernjavskiy v Alexey Pisar 7-9
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/18 12:00 - Nikita Myasnikov v Mikhail Chernjavskiy 11-7
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/14 14:57 - Aleksandr Savinskiy v Mikhail Chernjavskiy 9-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/14 13:00 - Mikhail Chernjavskiy v Vladislav Smaglyukov 6-7
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/14 12:00 - Andrey Sadkov v Mikhail Chernjavskiy 11-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/06 15:28 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Kozlovcev 7-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/06 15:00 - Mikhail Chernyavskiy v Rashid Minigulov 8-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/06 13:30 - Mikhail Chernyavskiy v Vladimir Kozlovtsev 2-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/06 12:30 - Vladimir Zhigalov v Mikhail Chernyavskiy 9-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/05 07:30 - Mikhail Chernyavskiy v Vladislav Smaglyukov 11-7
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/05 06:00 - Mikhail Chernyavskiy v Vladimir Kozlovtsev 11-6
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/05 05:30 - Vladislav Smaglyukov v Mikhail Chernyavskiy 8-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 02/05 04:00 - Mikhail Chernyavskiy v Albert Bogomolov 7-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/31 15:02 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Sinkovskiy 9-11
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/31 14:30 - Vladislav Smaglyukov v Mikhail Chernjavskiy 12-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/31 13:30 - Mikhail Chernjavskiy v Mikhail Gusev 6-6
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/31 12:30 - Vladimir Sinkovskiy v Mikhail Chernjavskiy 10-12
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/30 16:00 - Mikhail Chernjavskiy v Artem Aronov 9-5
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/30 14:30 - Mikhail Chernjavskiy v Сергей Бородин 8-6
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/30 14:00 - Vladimir Kozlovcev v Mikhail Chernjavskiy 5-9
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/30 12:30 - Mikhail Chernjavskiy v Artem Aronov 10-8
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/21 15:00 - Vladimir Kozlovcev v Mikhail Chernjavskiy 10-7
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/21 14:30 - Mikhail Gusev v Mikhail Chernjavskiy 11-6
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/21 13:30 - Mikhail Chernjavskiy v Vladimir Sinkovskiy 5-10
Лига Про - ФНТР Москва Оупън 01/21 12:30 - Vladimir Kozlovcev v Mikhail Chernjavskiy 10-2