Pts

1 2 3 4 5
Andrii Baklykov 4 9 11 11 4
Nazarii Hrytsyienko 11 11 7 6 11