Pts

1 2 3 4
Sergey Puzyrev 4 11 11 11
Maksim Smyshnikov 11 9 4 0