Pts

1 2 3
Юрий Братукхин 5 6 12
Viktor Sharpay 11 11 14