Pts

1 2 3
Viktor Sharpay 8 8 7
Vaniev Pulat 11 11 11