Pts

1 2 3 4
Ruslan Onishchenko 8 11 11 12
Nikolay Ozhiganov 11 7 8 10