Pts

1 2 3 4 5
Sergey Lanovenko 9 11 11 12 0
Vladimir Sinkovskiy 11 8 9 10 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Lanovenko
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 - Vladimir Sinkovskiy won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Lanovenko
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Lanovenko
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Lanovenko
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Lanovenko
 • Game 2 - Sergey Lanovenko won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Lanovenko
 • Game 3 - Sergey Lanovenko won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Lanovenko
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 - Sergey Lanovenko won 12-10