Pts

1 2 3 4
Vadim Gorchakov 12 6 9 3
Sergey Kharchenko 10 11 11 11