Pts

1 2 3
Nikolay Ozhiganov 5 9 9
Pavel Plyushch 11 11 11