TYLOO 2-0 Vici Gaming 2021-10-10 09:45

TYLOO TYLOO   Vici Gaming Vici Gaming
186 186
Kills
138 138
84 Headshots 54
140 140
Deaths
186 186
37 Assists 21

Player statistics

Name (TYLOO) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Sheng Yuan Zhang 49 (2.13) 17 (34.69%) 23 7
Haowen Xu 42 (1.56) 18 (42.86%) 27 8
Zhenghao Lyu 31 (1.15) 7 (22.58%) 27 7
Kelun Sun 35 (1.03) 24 (68.57%) 34 6
Cai Yulun 29 (1.00) 18 (62.07%) 29 9
Name (Vici Gaming) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Zhuo Liang 32 (0.94) 17 (53.12%) 34 5
Yi Yang 29 (0.91) 5 (17.24%) 32 2
Andrew Khong 30 (0.81) 10 (33.33%) 37 4
ZhiHong Liu 26 (0.67) 10 (38.46%) 39 9
Weijie Zhong 21 (0.48) 12 (57.14%) 44 1
TYLOO TYLOO   Vici Gaming Vici Gaming
101 101
Kills
81 81
39 Headshots 34
82 82
Deaths
101 101
22 Assists 17

Player statistics

Name (TYLOO) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Sheng Yuan Zhang 25 (1.92) 7 (28.00%) 13 5
Haowen Xu 21 (1.31) 7 (33.33%) 16 5
Zhenghao Lyu 22 (1.47) 5 (22.73%) 15 6
Kelun Sun 15 (0.79) 10 (66.67%) 19 3
Cai Yulun 18 (0.95) 10 (55.56%) 19 3
Name (Vici Gaming) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Zhuo Liang 18 (1.06) 10 (55.56%) 17 4
Yi Yang 16 (0.89) 3 (18.75%) 18 2
Andrew Khong 16 (0.80) 8 (50.00%) 20 2
ZhiHong Liu 18 (0.86) 4 (22.22%) 21 8
Weijie Zhong 13 (0.52) 9 (69.23%) 25 1
TYLOO TYLOO   Vici Gaming Vici Gaming
85 85
Kills
57 57
45 Headshots 20
58 58
Deaths
85 85
15 Assists 4

Player statistics

Name (TYLOO) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Sheng Yuan Zhang 24 (2.40) 10 (41.67%) 10 2
Haowen Xu 21 (1.91) 11 (52.38%) 11 3
Zhenghao Lyu 9 (0.75) 2 (22.22%) 12 1
Kelun Sun 20 (1.33) 14 (70.00%) 15 3
Cai Yulun 11 (1.10) 8 (72.73%) 10 6
Name (Vici Gaming) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Zhuo Liang 14 (0.82) 7 (50.00%) 17 1
Yi Yang 13 (0.93) 2 (15.38%) 14 0
Andrew Khong 14 (0.82) 2 (14.29%) 17 2
ZhiHong Liu 8 (0.44) 6 (75.00%) 18 1
Weijie Zhong 8 (0.42) 3 (37.50%) 19 0

Pts

1-INF 1-MP1 2-INF 3-MRG 6
W W 16 16 3
L L 11 5 0

Extra