Pts

1 2 3
Viktor Sharpay 6 6 6
Pavlo Stets 11 11 11