Pts

1 2 3 4 5
Levko Kuzyo 2 8 15 4 0
Denys Shcherbak 11 11 13 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 1 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 1 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 1 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 1 - Denys Shcherbak won 2-11
 • Game 2 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 2 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 2 Race to 7 - Lev Kuzyo
 • Game 2 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 2 - Denys Shcherbak won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Lev Kuzyo
 • Game 3 Race to 5 - Lev Kuzyo
 • Game 3 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 3 Race to 9 - Lev Kuzyo
 • Game 3 - Lev Kuzyo won 15-13
 • Game 4 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 4 - Denys Shcherbak won 4-11