Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Kryvorotko 9 10 11 11 5
Denys Shcherbak 11 12 1 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 - Denys Shcherbak won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 2 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 2 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 2 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 2 - Denys Shcherbak won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 3 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 3 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 3 - Yevhenii Kryvorotko won 11-1
 • Game 4 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 - Yevhenii Kryvorotko won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Denys Shcherbak
 • Game 5 Race to 5 - Denys Shcherbak
 • Game 5 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 5 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 5 - Denys Shcherbak won 5-11