Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Kryvorotko 11 11 22 7 9
Roman Cherevko 7 13 20 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 - Yevhenii Kryvorotko won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Roman Cherevko
 • Game 2 Race to 5 - Roman Cherevko
 • Game 2 Race to 7 - Roman Cherevko
 • Game 2 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 2 - Roman Cherevko won 11-13
 • Game 3 Race to 3 - Roman Cherevko
 • Game 3 Race to 5 - Roman Cherevko
 • Game 3 Race to 7 - Roman Cherevko
 • Game 3 Race to 9 - Roman Cherevko
 • Game 3 - Yevhenii Kryvorotko won 22-20
 • Game 4 Race to 3 - Roman Cherevko
 • Game 4 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 7 - Roman Cherevko
 • Game 4 Race to 9 - Roman Cherevko
 • Game 4 - Roman Cherevko won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Roman Cherevko
 • Game 5 Race to 5 - Roman Cherevko
 • Game 5 Race to 7 - Roman Cherevko
 • Game 5 Race to 9 - Roman Cherevko
 • Game 5 - Roman Cherevko won 9-11