Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Kryvorotko 11 8 6 11 7
Levko Kuzyo 7 11 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Lev Kuzyo
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 1 - Yevhenii Kryvorotko won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Lev Kuzyo
 • Game 2 Race to 5 - Lev Kuzyo
 • Game 2 Race to 7 - Lev Kuzyo
 • Game 2 Race to 9 - Lev Kuzyo
 • Game 2 - Lev Kuzyo won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Lev Kuzyo
 • Game 3 Race to 5 - Lev Kuzyo
 • Game 3 Race to 7 - Lev Kuzyo
 • Game 3 Race to 9 - Lev Kuzyo
 • Game 3 - Lev Kuzyo won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 7 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 Race to 9 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 4 - Yevhenii Kryvorotko won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 5 Race to 5 - Yevhenii Kryvorotko
 • Game 5 Race to 7 - Lev Kuzyo
 • Game 5 Race to 9 - Lev Kuzyo
 • Game 5 - Lev Kuzyo won 7-11