Pts

1 2
Motuznyi M/Shcherban S 14 19
Laponohov I/Shkurat I 21 21