Pts

1 2 3 4
Sergey Ermoshin 11 6 11 11
Sergey Pisklov 6 11 6 8