Chukyo 2021-09-11 01:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 T O Conder T Miya Kouta Fujioka
6 Gran Dia Mitsumasa Nakauchida Y Kawada
8 Valor Medal Yoshiaki Sugiyama Kohei Matsuyama
9 Lyra Bond Hiroo Shimizu Yoshihito Nagaoka
1 Meiner Une Seule T Igarashi Yusaku Kokubun
5 Cielo Faith Y Yahagi Kanichiro Fujii
4 Sakajiro Go Haruki Sugiyama R Takakura
2 Sugino Babel Yasuyuki Tsujino S Hamanaka
3 Sour Homare K Sasada F Komaki