Saga 2021-09-11 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Kikuno King Hisami Yano Naohito Tanaka
10 Yarashika Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama
1 Heart Dunk Katsutoshi Teshima Shota Muramatsu
3 Vertrouwen Michitaka Doi Taku Kawashima
11 Helden Lauf Takayoshi Kawada Ryuichiro Kuratomi
9 Village Sky Kazuo Hamada Jun Tanaka
8 Mozu Tampopo Shinichi Higashi Hiroki Yamashita
4 Tosen Tornado Hisashi Matsushima Takuto Demizu
2 Sword Valkyrie Hisashi Matsushima Manato Hida
5 Mine Heroine Sadafumi Yamashita Chiaki Iwanaga
7 Kashino Grand Prix Miyoshi Higashi Takanori Yoshimoto