Saga 2021-09-11 07:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Strong Book Motonori Mashima Masanori Mashima
4 Klystron Katsutoshi Teshima Naohito Tanaka
1 Hanahana Gusto Katsutoshi Teshima Shota Muramatsu
7 Super Lina Kinya Kitamura Jun Tanaka
3 Moon Pass Gold Michitaka Doi Taku Kawashima
5 Takeno Saiko Mitsunori Koga Manato Hida
6 Daichino Tsubasa Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama
8 Gekokujo Tadayoshi Ikeda Isao Yamaguchi