Kochi 2021-09-11 10:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Himesama Shinichi Tanaka Masayoshi Yamasaki
5 Peisha Nymph Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
10 Sainte Croix Shinji Kudo Seiya Tatara
2 Copano Colonel Kazuto Taira Kensuke Hayashi
7 Meisho Taiho Keisuke Matsugi Taichi Nagamori
1 Yu Straight Keisuke Matsugi Naoki Kimura
4 Love Layered Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
9 Cobalt Sky Yoshiaki Ozeki Toshihiro Nishigawa
8 Awajino Rookie Teruyuki Kunisawa I Kurakane
11 Win Activo Tomoharu Ebesumoto Hideya Sahara
6 Ryoran Primo Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa