Chukyo 2021-09-11 04:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Ugo Ryo Takahashi Keisuke Dazai
7 T M Falcon Yuzo Iida Manabu Sakai
9 Wonder Icho Haruki Sugiyama Yoshihito Nagaoka
1 Concept Koichi Tsunoda Yamato Tsunoda
4 June Bianca Yoshiaki Sugiyama Shota Kato
8 Maximilien Yutaka Okumura Yoshimasa Kido
6 Plaisir Minoru Y Kitade Heart Kameda
11 Archon R Okubo Kanichiro Fujii
2 Accueillir Yasuyuki Takahashi Manami Nagashima
5 Medieval Ryo Terashima H Miyuki
10 T Trap T Igarashi S Akiyama
12 Happy Another Hiroo Shimizu Yuji Nakai