Kochi 2021-09-11 11:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
4 Win Vital Yuma Kawano Takuya Okamura
11 Trust Angel Kazuto Taira Masayoshi Yamasaki
12 Alumbrera Tatsuya Nakanishi Ryotaro Oka
10 Masakuni Hiroki Nishiyama Minoru Miyagawa
9 Reward Grand Masamitsu Sakai Toshihiro Nishigawa
5 Tokai Bullet Yoshiaki Ozeki Shoji Nishimori
3 Koitsubame Katsuko S Beppu Seiya Tatara
2 Time Observer Teruyuki Kunisawa Yuta Goma
6 Bike Million Joji Tanaka Kensuke Hayashi
8 Red Zenobia Hirokazu Miyagawa Masachika Senoo
1 Rhein Jupiter Shinichi Tanaka Yudai Tsukamoto
7 Herz Freund Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda