Kochi 2021-09-11 07:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Tosen Jack Joji Tanaka Seiya Tatara
4 Merci Sansan S Beppu Shoji Nishimori
8 Kazu Mcallen Masamitsu Sakai Takuya Okamura
2 Kanaderu Star Yuma Kawano Minoru Miyagawa
7 Delos Tatsuya Nakanishi Hideya Sahara
5 Meisho Kamakura Joji Tanaka Katsunori Ureshi
1 Kongo Reiwa Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
3 Apollo Darwin Yoshiaki Ozeki Toshihiro Nishigawa
9 Sand Joker Yuji Uchikoshi Shuji Akaoka