Chukyo 2021-09-11 02:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
4 Namur Tomokazu Takano Y Kawada
1 Manx Hop Mikio Matsunaga Kohei Matsuyama
2 Hamabeno Runna H Oneda Yusaku Kokubun
3 Asuka Seon Teruhiko Chida Hiroki Matsumoto
5 Sakihokore Yasuyuki Tsujino Daito Ozawa
6 Admire La Vie Y Tomomichi Yutaka Take
7 Kurino Honey Kunihiko Watanabe Ryoya Kozaki
8 Matenro Mowe H Fujiwara H Miyuki
9 Jazz Rap Akio Adachi Fuma Matsuwaka
10 Squall Yunibansu Y Yahagi Mirai Iwata