Saga 2021-09-11 06:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Nanyo Noir Hisami Yano Naohito Tanaka
1 The Orion Toshio Ogaki Toru Takeyoshi
8 Miss Mishima Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu
7 Power Impact Hisami Yano Shoma Kanayama
3 Kashino Olaf Mitsunori Koga Takuto Demizu
5 A Shin Healing Yukito Sankoda Manato Hida
4 Kashino Nemesis Mitsunori Koga Taku Kawashima
2 Tagano Jolene Takayoshi Kawada Jun Tanaka