Kochi 2021-09-11 11:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
4 Shigeru Mikazuki Joji Tanaka Masayoshi Yamasaki
6 Magica Luna Shinichi Tanaka Naoki Kimura
1 Royal Purple Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
2 Kameyama Shachu Tetsuya Nagasei Katsunori Ureshi
12 Avanti S Beppu Ryotaro Oka
7 Shoshikantetsu Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa
8 Linda Linda Linda Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
3 Gingo Keisuke Matsugi Kensuke Hayashi
10 Miracle Hitter Shinji Kudo Seiya Tatara
11 S C Varona Joji Tanaka Yuta Goma
5 Oil Town Shinichi Tanaka Junya Ishimoto
9 Meteor Swarm Masamitsu Sakai Taichi Nagamori