Kochi 2021-09-11 06:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Kocher Masamitsu Sakai Takuya Okamura
2 Lord Ihilani Masamitsu Sakai Shuji Akaoka
5 Big Blue Tetsuya Nagasei Hideya Sahara
8 Little Mamma Mia Hirokazu Miyagawa Seiya Tatara
4 Petit Lumiere Daisaku Mekusa Masashi Ueda
9 Black Martini Shinichi Tanaka Naoki Kimura
6 Amore Jody Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
7 Piena Rhapsody Keisuke Matsugi Masachika Senoo
1 Amadeus Keisuke Matsugi Toshihiro Nishigawa