Nakayama 2021-09-11 04:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
11 Sea Change Yusuke Wada Toshiki Akiyama
5 Spritzer K Take Kazuki Kikuzawa
2 Curren Leventis Sakae Kunieda K Tosaki
10 Underplot Y Kato C P Lemaire
1 Meiner Modig Yasuhiro Nemoto Yutaro Nonaka
12 Meilenstein K Seishi Takuya Kowata
7 Sanachan Yoshinori Muto Miyabi Muto
4 R Baron Daishi Ito Kosei Miura
13 Sands Of Time Yusuke Wada Takeshi Yokoyama
3 Fortune Ring K Tanaka Hiroto Mayuzumi
6 Oro Adone H Toda Y Fukunaga
8 Doramimon Y Tamura Nanako Fujita
9 Taiga Takashi Tsukazaki Takezo Nagano