Chukyo 2021-09-11 01:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
8 Sympathique H Miyamoto Hiroki Matsumoto
3 Sugar Colt Ryo Terashima Mirai Iwata
1 World Palace T Hattori F Komaki
11 Alain Verite K Nakatake H Miyuki
2 T O Clair Daisuke Takayanagi Fuma Matsuwaka
4 Taisei Anthem Y Takahashi Heart Kameda
9 No More Words Kazuya Makita Kohei Matsuyama
7 Chic Sein Koichi Tsunoda Yamato Tsunoda
10 First Rickey Akira Murayama Fuma Izumiya
12 Platina Dream O Hirata R Wada
5 Saimon Curtis T Umeda Haruhiko Kawasu
6 Primo Speranza K Nakatake Daito Ozawa