Saga 2021-09-11 04:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
4 Serra Da Estrela Motonori Mashima Toru Takeyoshi
9 Kashino Variscite Sadafumi Yamashita Shota Muramatsu
3 T M Azayaka Hirohide Hirayama Hiroki Yamashita
1 Kashino Meister Mitsunori Koga Jun Tanaka
8 Yaeno Tsubame Sadafumi Yamashita Chiaki Iwanaga
2 Draco Tesoro Shinichi Higashi Takuto Demizu
5 Ryu One Kinzo Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama
6 Shigeru Hombucho Toshimitsu Kunichi Shinji Kojima
7 Shigeru Sanyo Toshimitsu Kunichi Isao Yamaguchi