Chukyo 2021-09-11 07:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
12 Jasper Gold Hideyuki Mori Hiroki Matsumoto
13 Melanite Shozo Sasaki R Wada
9 Astronautica Koichi Tsunoda Yamato Tsunoda
1 Tokei Kokonoe Naoyuki Morita Yuji Hishida
14 Curtain Call Tomokazu Takano Haruhiko Kawasu
7 Miko Black H Asami Ken Tanaka
10 Sound Sunbeam Akio Adachi Kohei Matsuyama
4 Powerful Hiroko Yuzo Iida Manabu Sakai
11 Rhein Garuda Masahiro Matsunaga Daito Ozawa
8 Pas De Quatre K Nonaka Ryoya Kozaki
15 La La Chrysaor Yasuyuki Tsujino Yuji Nakai
2 Shobu T Kayo Y Iwata
3 Anomaly K Kozaki Kanichiro Fujii
5 Shigeru Spinel K Tani Rin Nishitani
6 Itinerary H Kawachi H Miyuki
16 Burn Passion Tadashige Nakagawa Fuma Izumiya