Pts

1 2 3
Vaniev Pulat 10 2 7
Viktor Sharpay 12 11 11