Nakayama 2021-09-11 01:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Shonan Lucky H Uehara Yuta Onodera
10 Asakusa Toramaru H Toda Sho Ueno
7 La Buona Vita Tomohito Ozeki Yasunori Minoshima
5 Bruno Jeunesse Y Munakata Y Igarashi
11 Kotobuki Agate Toshiaki Tajima Taro Kusano
6 Onore Pesca S Kobiyama Kei Oehara
1 Dhaulagiri Kazuhiro Kato Mitsuki Kaneko
4 Crown Divider Shoichi Temma Keita Ban
2 Vent De Mer Y Kato S Ishigami
3 Tomono Kotetsu Tamio Hamada Masayuki Nakamura
8 T M Dylan K Kihara M Nishitani