Nakayama 2021-09-11 01:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Concepcion (Състезание 12) Takashi Mizuno Miyabi Muto
3 Kitano Perfume Toshihiro Ebina Kyosuke Maruta
13 Crown Set Toshihiro Ebina Toshiki Akiyama
9 Seiun Shiden Yukio Inagaki M Demuro
11 Decameron S Kobiyama Yusuke Hara
6 Trane Yoshikatsu Sato Hironobu Tanabe
12 Fang Yoshikatsu Sato T Bushizawa
10 Shigeru Hammer Takashi Mizuno Akira Sugawara
8 Baobab Spirit M Saito Arata Saito
4 Himegozen Y Hatakeyama Daichi Shibata
16 Oyano Nanahikari Keisuke Miyata H Uchida
15 Sanction I Aizawa Yukito Ishikawa
5 Meiner Idea Y Munakata Yuji Tannai
14 Kyoei Palio Tadashige Nakagawa Takezo Nagano
1 Aloha Mora H Sugiura Ryota Kobayashi
7 Montana Agate Shoichiro Wada Akihide Tsumura