Chukyo 2021-09-11 04:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Jack D'Or K Fujioka Y Fujioka
8 Namura Swagger Yoshinori Arakawa Ken Tanaka
3 T O Soros T Miya Kouta Fujioka
10 Uraeus M Honda Fuma Izumiya
11 Ho O Princess Tatsuya Yoshioka Yutaka Take
13 Sound Warrior Yasuyuki Takahashi Manami Nagashima
5 Wind Ripper Hiroo Shimizu Y Kawada
4 Sunrise Hermes H Kawachi Fuma Matsuwaka
1 Satono Majesta H Otonashi R Wada
6 Admire Venera Y Tomomichi Y Iwata
7 Soul Rush Y Ikee Mirai Iwata
9 Bomber Yoshinori Arakawa Yoshimasa Kido
12 Black Latte T Umeda Kohei Matsuyama