Chukyo 2021-09-11 03:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Rigoletto T Hatsuki Kohei Matsuyama
1 Sekifu Koshiro Take S Hamanaka
2 Mozu Jackpot Mitsunori Makiura Mirai Iwata
3 Thermal Wind Takeshi Okumura Y Kawada
4 Eifer Vans H Matoba Kanichiro Fujii
6 Ogro T Kayo Hiroki Matsumoto
7 Unaginobori H Otonashi R Wada
8 Kala I Ka Mauliola M Nishizono Manabu Sakai
9 Dendrobium Naoyuki Morita Yuji Hishida
10 Lien Force Takeshi Matsushita Fuma Matsuwaka
11 Lord Orden Yasuyuki Tsujino H Miyuki
12 Fitheach K Fujioka Y Fujioka