Saga 2021-09-11 05:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Hashino Tenzan Bi Miyoshi Higashi Shoma Kanayama
5 Pays De Reve Moriyuki Yorimoto Taku Kawashima
4 Kooza Moriyuki Yorimoto Yukihito Nagata
9 Let's Go Retsuko Moriyuki Yorimoto Hiroki Yamashita
10 Limpio Akimasa Ibi Naohito Tanaka
1 Marino Shinga Shinichi Higashi Katsuya Sameshima
3 Marino Sea Breeze Katsutoshi Teshima Takanori Yoshimoto
2 Namura Farnese Ryuma Kanagawa Takuto Demizu
6 Seyu Smart Sadafumi Yamashita Chiaki Iwanaga
8 Night Queen Toshio Ogaki Toru Takeyoshi