Pts

1 2 3 4 5
Sergey Ermoshin 7 10 11 11 11
Oleg Chetverikov 11 12 5 8 6