Pts

1 2 3 4 5
Viktor Sharpay 2 11 8 11 7
Vladimir Boychuk 11 8 11 6 11