Pts

1 2 3 4 5
Vasyl Aksenin 6 11 4 11 11
Volodymyr Ivasiv 11 6 11 8 8